Årsredovisningar och dokument

Årsredovisningen består förutom balans- och resultaträkning av en förvaltningsberättelse som i ord beskriver hur KIAB:s verksamhet har utvecklats under året. I revisionsberättelsen kan du läsa om revisorernas utlåtande hur företaget har skött ekonomin.

Senaste årsredovisningen

Tidigare årsredovisningar

Trycksaker

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter generella kontaktuppgifter till KIAB? Här hittar du kontaktuppgifter till vår växel och våra kontaktpersoner.