Organisation

Ägare och uppdrag

Katrineholms Industrihus AB (KIAB) är ett dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) som är helägt av Katrineholms kommun.

Bolagets uppdrag:

  • Förvärva fastigheter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv

  • Avyttra fastigheter när ekonomiska eller andra förutsättningar föreligger

  • Utöva ett aktivt ägande inriktat på utveckling och förädling

  • Bebygga, när ekonomiska eller andra förutsättningar föreligger

  • Förvalta det egna fastighetsbeståndet, såväl som kommunens, professionellt

Styrelse

KIAB är dotterbolag till KFAB (Katrineholms Fastighets AB). Styrelsens sammansättning speglar sammansättningen i Katrineholms kommunfullmäktige. Som representant för KIAB ingår bolagets vd.

Porträttbilder på de tio personer som sitter i KIABs styrelse

Ledning

KIAB:s vd har till sitt stöd företagsledningen som består av fastighetschef och ekonomichef. Ledningen behandlar frågor som är övergripande för verksamheten och sammanträder kontinuerligt.

KIAB ledningsgrupp

Kontakta ledningen genom vår växel på 0150-571 00 eller via e-post.

Ingmar Eriksson, vd, ingmar.eriksson@kfab.se
Magnus Österberg, magnus.osterberg@kiab.se
Per-Åke Perman, ekonomichef, per-ake.perman@kfab.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter generella kontaktuppgifter till KIAB? Här hittar du kontaktuppgifter till vår växel och våra kontaktpersoner.