Sponsring

KIAB:s syn på sponsring är att det ska vara ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter. KIAB vill med sin sponsring erhålla maximal exponering av sitt varumärke och företagsnamn. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull.

Syfte

Sponsringens syfte ska vara att stärka bilden av KIAB och dess varumärke. KIAB skall uppfattas som näringslivsbefrämjande och framstå som en ledande och offensiv aktör på lokalmarknaden.

Riktlinjer

KIAB ska:

 • sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, organisationer m fl når många människor
 • sponsra verksamheter som ryms inom områdena sport, kultur och miljö
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan de olika huvudområdena
 • sponsra lokalt, d v s i första hand samarbeta med föreningar, organisationer m fl som bedriver sin
  verksamhet inom kommunen
 • alltid skriva avtal med den sponsrade parten
 • se till att avtalen baseras på tydliga motprestationer

KIAB ska inte:

 • sponsra politiska eller religiösa organisationer
 • sponsra extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill
 • sponsra verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn
 • sponsra enskilda personer
 • ägna sig åt passiv och rutinmässig bidragsgivning

Sponsringsavtalet

Ett avtal om sponsring ska innehålla följande punkter:

 • Parternas namn, adress och organisationsnummer
 • Kontaktpersoner
 • Syftet med sponsringen
 • Aktiviteten
 • Parternas åtagande
 • Vilken tid avtalet gäller
 • Former för uppsägning av avtalet

Policyn antagen av KIAB:s styrelse den 22 mars 2011.

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter generella kontaktuppgifter till KIAB? Här hittar du kontaktuppgifter till vår växel och våra kontaktpersoner.