Om KIAB

Katrineholms Industrihus AB (KIAB) bildades 1959 och är ett dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB). KIAB och KFAB har gemensam administration och företagsledning.

Hos KIAB finns lokaler för såväl stora industrier som små företag, lagerlokaler för olika behov och moderna kontorsytor. KIABs mål är nöjda hyresgäster, något vi kontinuerligt arbetar för genom att lyssna på våra hyresgästers önskemål och anpassa lokalerna vid behov.

Över 60 år i branschen

KIAB bildades 1959 med det ursprungliga namnet Nävertorps Fastighets AB. Företaget deltog aktivt i byggandet av flera industrilokaler i Katrineholm. Bland dessa kan nämnas industrilokaler för LM Ericsson, AB Lindström & Son, Gullfiber, Ljungströms konfektion och Scania-Bussar.

Dessutom förvärvades bland annat lokaler som Arlas mejeri, industriområdet i Värmbol efter BPAs nedläggning och lokaler i kv Karossen efter flytten av karosstillverkningen till Scanias industrilokaler.

1983 bytte företaget namn till Katrineholms Industrihus AB, KIAB. Sedan 2007 har de kommunägda bolagen KIAB och KFAB gemensam administration och företagsledning.

Ägare Katrineholms Fastighets AB
Omsättning 65 mkr
Resultat före skatt 6 mkr
Investeringar 23 mkr
Soliditet 32,1 %
Antal fastigheter 22 st
Yta lokaler 111 300 kvm
Antal anställda 4