Miljö och energi

KIAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och miljöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten. Det innebär att vi arbetar aktivt med såväl miljöfrågor som kvalitetsfrågor i alla led.

KIAB-miljo-o-energi-reportage

Kommunens miljöpolicy ger riktlinjer för hur vi ska arbeta

Vi ska:

  • vara föregångare i miljöarbetet och eftersträva en konstruktiv kommunikation med övriga samhället och berörda myndigheter
  • arbeta målinriktat med miljöledningssystem för att ständigt förbättra miljöarbetet inom vårt område
  • kontinuerligt engagera, informera och utbilda såväl medarbetare som medborgare och förtroendevalda så att vårt miljöarbete ständigt förbättras och utvecklas
  • integrera miljötänkande vid planering, beslut och uppföljning
  • öka miljöanpassningen vid upphandling och inköp
  • hushålla med naturresurser, främja återanvändning och återvinning och förebygga föroreningar
  • arbeta förebyggande och med god marginal uppfylla de miljölagar, förordningar och övriga krav som berör kommunens verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter generella kontaktuppgifter till KIAB? Här hittar du kontaktuppgifter till vår växel och våra kontaktpersoner.