Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss på KIAB!

0150-571 10

info@kiab.se

Tegnervägen 26, Katrineholm

Lars-Herman Larsson

Tf. VD
lars-herman.larsson@kfab.se
0150-571 02

Magnus Österberg

Fastighetschef
magnus.osterberg@kiab.se
0150-572 07

Per-Åke Perman

Ekonomichef
per-ake.perman@kiab.se
0150-571 09

Fredrik Dahlberg

Teknisk förvaltare
fredrik.dahlberg@kiab.se
0150-572 06

Lennart Söderström

Fastighetscontroller
lennart.soderstrom@kiab.se
0150-572 10

Lars Berglund

Drifttekniker
lars.berglund@kiab.se
0150-572 09

KIAB
Box 7
641 21 Katrineholm

Skicka faktura till KIAB

KIAB effektiviserar sin fakturahanteringsprocess genom att i första hand ta emot elektroniska fakturor. Detta för att öka säkerheten och effektivisera processen vilket spar både miljö och pengar.

Skicka e-faktura

Skicka e-faktura i formatet Peppol 3 via Peppolnätverket eller Svefaktura via vantjänsten CGI Sverige AB (BTX)

Elektronisk mottagaradress
• PEPPOL-ID 0007:5560691510
• GLN 7365560691512
• Organisationsnummer 5560691510

Ni som inte kan leverera e-faktura
Pappersfakturor skannas och skickas per mejl som e-postfakturor till kiabfaktura@katrineholm.se.

Flera fakturor kan skickas i samma mejl. Varje faktura med bilagor måste levereras som en pdf eller tif-fil.

Att tänka på vid all fakturering

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms industrihus AB. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Fakturareferens
Fakturareferens måste finnas med på fakturan.

Referensen lämnas vid beställning eller finns med på serviceorder. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag i fältet Er referens. Ett exempel på beställarreferens är ZZ12341234 där ZZ är ett prefix följt av kostnadsställe och ansvarskod. Koden innehåller alltid tio tecken.

Fakturareferens på serviceorder
Information om fakturareferens finns på varje serviceorder.
Klicka på Faktureringsinformation och följ instruktionen.

Fakta om förändringarna kring fakturering

Lag om krav på e-faktura
I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av KIAB ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Lagen trädde i kraft den 1 april 2019. Från det datumet gäller e-faktura för er som är leverantör till KIAB.

Observera att PDF inte är ett godkänt format för en e-faktura.

För mer information om lagkravet, se www.digg.sewww.sfti.se och www.skl.se.

Här kan du läsa mer om lagen:

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura

Kontaktuppgifter
Ekonomi och upphandlingsavdelningens support, telefon 0150-488005, e-post supportekonomiochinkop@katrineholm.se.