Upphandling

KIAB är ett kommunalt bolag (helägt av Katrineholms kommun) där alla inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal.

Annonser och förfrågningsunderlag

Du som leverantör eller entreprenör kan ta del av våra annonser genom att gå in på www.kiab.se. Läs mer om aktuella upphandlingar och hur du lämnar anbud. Samtliga förfrågningsunderlag kan beställas av upphandlingskontoret på Katrineholms kommun.

För mer information, kontakta

Magnus Österberg
Fastighetschef KIAB
0150-571 10
magnus.osterberg@kiab.se

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling (LOU och LUF) är de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal gällande varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader regleras den i lag.

Syftet med offentlig upphandling

Lagarna syftar till att i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Vidare ska den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Konkurrensverket

Se Konkurrensverkets sida

Pågående upphandlingar

För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla utkik efter vilka upphandlingar som är aktuella. Det gör du enklast genom att regelbundet titta in på den här sidan där aktuella upphandlingar annonseras.

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter generella kontaktuppgifter till KIAB? Här hittar du kontaktuppgifter till vår växel och våra kontaktpersoner.