För hyresgäster

Här hittar du allt du behöver för att göra en felanmälan eller komma i kontakt med oss.

Vad behöver ditt företag?

Vi vill att våra hyresgäster ska vara nöjda och att lokalerna vi hyr ut ska fungera långsiktigt, därför värderar vi en öppen dialog och snabba beslut högt. Vi arbetar kontinuerligt med att lyssna på önskemål och anpassar lokalerna efter behov som uppstår. Det ska vara smidigt att etablera, expandera eller på andra sätt förändra sin verksamhet som hyresgäst hos oss. Vad behöver just ditt företag för att kunna växa?

Dina synpunkter är viktiga för oss!