Tillgänglighetsredogörelse

Katrineholms Industrihus AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kiab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Enligt vår självskattning möter webbplatsen kraven på tillgänglighet. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att optimera tillgängligheten avseende delar där förbättringsmöjligheter är möjliga.  Se avsnittet om detta innehåll nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kiab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • I vissa kombinationer av textförstoring på rubriker och ökat radavstånd är texten svår att läsa. Det gäller även endast förstoring av rubriker.

Tekniska hjälpmedel

  • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Katrineholms Industrihus AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Äldre dokument har inte kontrollerats för att avgöra graden av tillgänglighetsanpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.
Senaste bedömningen gjordes den 26 november 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 november 2021.