Swedboard International satsar stort i Katrineholm

Kurt Aldén, vd för Swedboard International AB, kallas också Norrköpings mest flitige uppfinnare.

Regeringen har satt upp mål att byggande i storstäder ska vara miljöneutralt år 2030. Nystartade Swedboard International AB förbereder sig för detta genom att satsa på ny anläggning i Katrineholm. Hyresvärd blir Katrineholms industrihus AB (KIAB).

Serieentreprenören Kurt Aldén är vd för det nystartade företaget Swedboard International. Han berättar att satsningen har två syften. Inledningsvis skapar anläggningen större kapacitet hos det norrköpingsbaserade bolaget Green Lite. Green Lite producerar butiks- och kontorsinredning i det pappers- och träbaserade skivmaterialet GLS. På längre sikt kommer produktion av byggmaterial i GLS att stå för huvuddelen av uppdragen i Katrineholm.

Det är en stor satsning som Swedboard International gör. Bolaget investerar 18 miljoner kronor i första steget för att uppnå full kapacitet och beräknar att vara i drift under första halvåret 2019.

Under det första året kommer man ha behov att anställa upp till åtta personer. På sikt fem års sikt beräknar bolaget vara totalt 50 anställda i organisationen.

Varför väljer ni Katrineholm?
–Vi vill expandera nu och ligga i fas inför framtiden. Vi lyssnade runt bland kommuner i regionen och fick det bästa bemötandet i Katrineholm – helt klart!

Företagslotsen på Katrineholms kommun och KIAB samarbetade och levererade snabbt ett urval av lämpliga lokaler. Ett av kraven från Swedboard International var flexibilitet och möjlighet att kunna växa i lokalerna. Hela processen blev klar på mindre än tre veckor – från första möte till namnsignatur på kontrakt.

Swedboard International väljer nu att bygga sin nya anläggning på Karosserigatan i Katrineholm (tidigare Scaniabussars område) och blir då granne med Presto Brandservice och SIMS Recycling.

Det märks att Kurt Aldén är engagerad i frågor om hållbarhet. Han har mångårig erfarenhet från pappersbaserade produkter och har bland annat arbetat vid Walmart’s Sustainability Hub under tre år. Miljötänket därifrån bär han nu med sig in i den nya satsningen i Katrineholm. Kurt gör en jämförelse mellan det nya byggmaterialet i GLS och gipsskiva.

–Vårt material i GLS är helt återvinningsbart och väger endast en sjättedel av vad en gipsskiva väger. Nu gäller det för byggbranschen att lära känna vår nya lösning, avslutar Kurt Aldén.

Fakta

Swedboard International Aktiebolag (grundat år 2018)
Grundare: Kurt Aldén.
Certifierade: Enligt FSC.
Branscher: Inredning av butiker/kontor och byggindustri.
Anställda: 7–8 personer beräknas få anställning 2019, totalt 50 personer inom 5 år.
Kunder: Bosch, Adidas, Reebok och Picadeli med fler.
Fastighet: Karosserigatan, Katrineholm.
Hyresvärd: Katrineholms industrihus AB (KIAB)

Published On: 2018-08-24

Dela gärna nyheten!