Värmbols Bruk och branden

Värmbols Bruk byggdes för ca 150 år sedan, 1872. 1899 brann stora delar ned och en ny fabrik byggdes 1900. Olika verksamheter har sedan dess bedrivits i anläggningen. Senaste privata ägaren var BPA Sten- och träindustri. När den verksamheten lades ned i mitten på 1980-talet inköptes anläggningen av Katrineholms kommun, som 1988 överlät fastigheten till KIAB med uppdrag att utveckla fastigheten för nya verksamheter.

Värmbol omfattade innan den brand som utbröt på måndagskvällen den 8 april, en lokalyta om sammanlagt drygt 15 000 kvm. Lokalerna är upplåtna enligt 18 hyresavtal. Ett drygt 100-tal personer är sysselsatta i fastigheten.

Branden var lokaliserad i plåtbeklädda lagerhallar, belägna i fastighetens nordöstra del, mot Duveholmssjön. Totalt är det ca 7000 kvm som omfattades, och totalförstördes, av branden.

Lyckligtvis kunde branden begränsas till dessa lagerhallar. Verksamheten i övriga delar av Värmbols industriområde har därför kunnat fortsätta att bedrivas som vanligt. Vi har också haft kontinuerlig kontakt med hyresgästerna kring dessa förutsättningar, och det arbetet inleddes redan under brandkvällen.

Branden har inte medfört några personskador.

Branden är ändå en sorgesam historia. Många är berörda. Omfattande värden har gått förlorade. Dels KIABs byggnader och dels för vår hyresgäst men även för andrahandshyresgäster som haft husbilar, husvagnar och veteranfordon förvarade här.

När släckningsarbetet är avslutat har polisen tillträde för att genomföra sin utredning, och i avvaktan på det resultatet vill vi inte spekulera i brandorsaken.

Miljöförvaltningen följer arbetet kontinuerligt för att säkra att mark inte förorenas.

Tillsammans med försäkringsbolaget ska vi definiera skadorna. Rivnings- och saneringskostnader kan ännu inte beräknas. Dock kommer dessa kostnader att täckas av vår försäkring.

Under pågående polisutredning söker vi rivningslov för det rivningsarbete som ska genomföras i samarbete med försäkringsbolaget. Delar av rivningsarbetet behöver av säkerhetsskäl genomföras innan polisens förundersökning kan slutföras.

Beslut om långsiktiga åtgärder som återuppbyggnad eller annat får vi återkomma till senare.

Published On: 2024-04-16

Dela gärna nyheten!