Svensk Arbetshygien hjälper företagen att svara upp till miljökraven

När det gäller arbetsmiljöfrågor finns det tydliga lagar och regler att följa och missköter företagen sig så kan det bli kostsamt. Men ämnet är komplicerat och Svensk Arbetshygien är ett företag som specialiserat sig på att ge andra företag service inom det här området.

Företaget startades 1973 i Norrköping under namnet Norrköping Miljö AB. Att behovet av större lokaler sammanföll med att ett par av ägarna, Per-Olof ”Poa” Andersson och Leif Rösarne, bodde i Katrineholm är förklaringen att företaget hamnade på Vingåkersvägen 10. Lokaler där de fortfarande finns kvar. Namnet på företaget ändrades och på så sätt etablerades Svensk Arbetshygien i Katrineholm 1985. I dag drivs företaget av ”Poa:s” dotter, Ann-Louise Ohlsson.

Utvecklingen har varit positiv för Svensk Arbetshygien som har ett brett utbud av tjänster inom arbetsmiljö. Man gör bland annat riskbedömningar, hjälper till med mätningar och utredningar och i det egna labbet gör man analyser.

– Vi har flera ben som vi står på, säger Patrik Andersson. Det finns fler laboratorier i Sverige, men många analyser skickas utomlands. Det är svårt att etablera nytt för utrustningen är dyr.

– Vi är specialiserade på vissa analyser som till exempel dam och kvarts, asbest samt fiberräkning, säger Ann-Louise. Vi samarbetar också med andra laboratorier för att kunna erbjuda våra kunder en helhetsservice. Vi har kontakterna och kunderna kan vända sig till oss för att få hela paketet.

Svensk Arbetshygien har sin verksamhet hos KIAB i Katrineholm

Fr v: Anna Garmland, Patrik Andersson och Ann-Louise Ohlsson på Svensk Arbetshygien.

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella och det är viktigt att företagen följer gällande lagstiftning. När myndigheterna sätter fokus på byggdamm och asbest har därför Svensk Arbetshygien en stor tillgång i det egna labbet där man kan ge snabba svar. Byggföretagen kan också få snabba svar om byggmaterial innehåller asbest vilket ställer speciella krav på arbetet. Stora kunder på analyser av damm och kvarts är gruvindustrin.

– Regelverket har blivit tuffare, konstaterar Patrik. I dag ställer certifieringarna stora krav på företagen.

– Samtidigt är allt digitaliserat i dag och för vår del är det skönt att slippa alla papper, säger Anna Garmland, som är utbildad kemist och bland annat sköter företagsutbildningar i kemiska hälsorisker samt riskbedömningar av kemiska riskkällor.

Ett stort uppdrag är de kemikalieregister man upprätthåller till olika företag. Ett register som innebär noggrann inventering av företagens befintliga produkter. Inventeringen leder sedan till ett internetbaserat kemikalieregister som finns i en databas hos Svensk Arbetshygien.

För kunden ingår också bland annat miljölistor, brandlistor, säkerhetsdatablad och skyddsblad.

– Kemikalieregistret har vuxit och blivit större och är i mångt och mycket vår stora del, säger Patrik. Även riskbedömning är stor och vi gör ofta fysiska riskinventeringar på plats.

Svensk Arbetshygien har en stark position på marknaden. De och kunderna är trygga med varandra.

– Många av våra konkurrenter är dataföretag som erbjuder en programvara där man får göra jobbet själv. Vi tar hand om hela uppdraget och har i dag flera hundra kunder runt om i landet. Vi har ingen enskild kund som vi är beroende av och det känns tryggt säger Patrik.

– Vi har inte marknadsfört oss så mycket. Vi har ett gott namn i branschen och det förs vidare från mun till mun när kunder rekommenderar oss efter att vi gjort bra jobb.

– I och med att vi har en del utbildningar så breddar vi också vårt kontaktnät den vägen. Pandemin påverkade oss inte så mycket. Möjligen minskade det lite på asbest-sidan eftersom företagen inte fick komma in för att ta prover på samma sätt som tidigare. säger Ann-Louise.

– Den påverkade kanske också tillströmningen av nya kunder, säger Anna.

– Vissa företag hade som policy att inte ta emot besökare, säger Patrik.

Miljökraven ökar och Svensk Arbetshygien är en stabil aktör på en växande marknad. I dag är de fem anställda men litenheten kan också vara storheten.

– Vi ser inte så långt framåt men det har vi aldrig gjort. Vi har utvecklat våra egna system så att vi kan vara flexibla och hänga med när kraven från våra kunder ändras, förklarar Ann-Louise.

– Lagstiftningen ändras med tiden vilket ställer krav på både oss och kunderna. Det är också tufft att växa som företag i och med att det är svårt att hitta personal som motsvarar de kompetenskrav som ställs på oss, avslutar Ann-Louise.

 

Läs mer om Svensk Arbetshygien på deras hemsida.

Published On: 2022-05-18

Dela gärna nyheten!