KIAB klättrar stadigt uppåt i nöjd-kund-index

Den senaste nöjd-kund-undersökningen (NKI) som KIAB har genomfört visar en stadig ökning sedan 2008. Vi ligger i dag högst bland de undersökta företagen med ett nöjd-kund-index på 83% jämfört med 62% 2008.

KIAB i jämförelse med fastighetsbarometern samt Evimetrix benchmark (24 kommersiella fastighetsbolag endast kontor)

KIAB i jämförelse med fastighetsbarometern samt Evimetrix benchmark (24 kommersiella fastighetsbolag endast kontor)

Det är ett långsiktigt, ihärdigt arbete som ligger bakom ökningen där kundvård & service samt kunddialog är de faktorer som får högst värde. Där är personalens bemötande samt kunskap och förståelse för våra hyresgästers behov och önskemål avgörande faktorer liksom möjligheten att få kontakt med vår personal när man behöver.

Mätstickan i NKI-undersökning, 100-gradig betygsskala

Mätstickan i NKI-undersökning, 100-gradig betygsskala

– Vi kan se tio faktorer där betyget har ökat mest jämfört med föregående mätning 2019, säger Magnus Österberg, fastighetschef på KIAB. Bland dem ligger servicenivån hos personalen, förmågan att anpassa lokalerna till verksamheten och snabbheten när det gäller att åtgärda fel allra högst.

Löpande tillsyn och yttre underhåll, kvaliteten på underhållet, skötsel, renhållning och snöröjning har också ökat markant.

– Självklart är vi stolta över att våra ansträngningar har gett resultat. Men vi kommer naturligtvis inte att nöja oss med detta utan fortsätter vårt kvalitetsarbete.

Det är företaget Evimetrix som har genomfört undersökningen som omfattar 30 kommersiella fastighetsbolag, där KIAB alltså ligger bäst till.

KIABs totalbetyg i NKI-undersökning 2022

Totalbetyg – Lokalerna över tid

Published On: 2022-12-06

Dela gärna nyheten!