Värmbols bruk – ett och ett halvt sekel av entreprenörsanda

IMG_7010

Värmbols bruk har gamla anor. Redan hösten 1872 startades där en pappersmassefabrik och verksamheten var igång fram till andra världskrigets början, 1939. Bruket luktade starkt av merkaptaner; det var ett sulfatbruk. Folk brukade säga att det ”luktade Wermbol.”

Numera är Värmbols bruk ett attraktivt område för företagande, där samtliga 14 000 kvadratmeter av lokalytorna är i bruk. Området består av flera mindre fastigheter, varav några är bevarade från pappersbrukets tid i slutet av artonhundratalet. Deras vackra tegelfasader har stått emot tidens tand väl, men fönstren står på tur för en totalrenovering, som planeras till nästa år.

IMG_7001

 

IMG_6994

De modernare fastigheterna på området har fått fasaderna renoverade, samt tilläggsisolering och nya fönster. Renoveringarna är en del i KIAB:s stora satsning för att lyfta Värmbols bruk och göra det än mer attraktivt, framför allt för småföretagare. Åtgärderna är inte bara kosmetiska, utan syftar även till att minska energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Magnus Österberg är fastighetschef på KIAB sedan åtta år tillbaka och hans hjärtefråga är nöjda hyresgäster.

– Den höga uthyrningsgraden har varit en förutsättning för de stora underhållsinsatserna de senast åren. Vi lägger stora resurser på att skapa energieffektiva och attraktiva byggnader. Det har verkligen gett ett bra resultat. I vår senaste NKI-undersökning (Nöjd-kund-index) rekommenderar fyra av fem hyresgäster KIAB som hyresvärd. Jättekul!

 

IMG_6978

– Man måste satsa för att vinna. Om man inte har attraktiva hus får man inga hyresgäster. Och tvärt om: är husen välfungerande och vackra får man fler hyresgäster och större intäkter, vilket gör att man kan satsa ännu mer. Det blir en god spiral som gynnar både hyresgästerna och oss som fastighetsägare, säger Magnus.

– Stockholmsregionen håller på att växa ur sig själv, fortsätter Magnus. Jag vill att Katrineholm ska vara ett naturligt alternativ för ett företag att etablera sig i, istället för att välja en avlägsen stockholmsförort med betydligt dyrare lokalhyror. Att placera en större del av verksamheten i Katrineholm istället för i Stockholm kan dra ned kostnaderna rejält, vilket företag som Matsmart och Dermarome har insett när de flyttade från huvudstaden till Katrineholm.

Med attraktiva och välfungerande lokaler till bra priser, som KIAB erbjuder i Värmbols bruk, kan Katrineholmsregionen stärkas i takt med det lokala näringslivet. En utveckling som välkomnas av både företagare och andra medborgare, som ser fördelarna i form av fler arbetstillfällen och en mer levande stad.

Fakta Värmbols bruk
Ytor: 14 000 kvadratmeter

Published On: 2015-10-29

Dela gärna nyheten!