Sims Recycling tar hand om din uttjänta elektronik

Mycket har hänt i återvinningsbranschen de senaste decennierna. Material som tidigare grävdes ned plockas idag isär till minsta beståndsdel för att saneras och återvinnas, vilket skapar behov av organisationer och företag som hanterar återvinningsprocessen. Sims Recycling är just ett sådant företag: de erbjuder miljövänlig återvinning av förbrukad elektronik och datorer, med fokus på att avgifta kretsloppet från miljöfarliga ämnen och att återvinna värdefulla metaller. Vi fick en pratstund med Håkan Schede, som varit Sims Recycling Katrineholms vd sedan 2002.

– Elektronikåtervinning med både hjärta och hjärna är Sims Recyclings slogan, berättar Håkan Schede. Hjärtat på grund av vårt positiva miljöarbete; Sims verksamhet ger till och med ett negativt CO2-utsläpp. Och hjärnan på grund av att vi på ett organiserat sätt tar hand om en del av konsumtionssamhällets efterverkningar.

 

Hur ser du på slit- och slängkulturen?

SIMS Recyclings vd, Håkan Schede.

SIMS Recyclings vd, Håkan Schede.

– Jag är förvånad över hur mycket fungerande teknik som slängs, exempelvis fullt funktionsdugliga platt-tv-apparater som kasseras för att de är lite omoderna. Men ibland kan det vara bättre för miljön att byta ut en äldre produkt, även om den fungerar. Ett nytt kylskåp är mycket bättre för miljön än ett gammalt, bland annat på grund av att nya kylar har lägre energiförbrukning, berättar Håkan.

– Jag vill rekommendera folk att inte köpa till synes oskyldiga leksaker eller produkter med inbyggda batterier, som vykort med ljus- eller ljudfunktion och batteridrivna värmeljus. De är riktiga miljöbovar eftersom de är så svåra att återvinna.

Sims Recycling Katrineholm är en del av Sims Metal Management, som är världens största företag för återvinning av metaller och elektronik.

 

Ett internationellt företag i Katrineholm är inte så vanligt. Hur fungerar den kombinationen?

– Det finns många fördelar med att vara ett globalt storföretag. Vi har en stark ägare och är börsnoterade i Australien. En nackdel kan vara att beslutsvägarna ibland blir långa och att företagshierarkin är enligt amerikansk modell, säger Håkan Schede.

EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektroniska produkter, WEEE-direktivet, tillkom 2003 och trädde i kraft 2005. Det innebär i stora drag att medlemsländerna är skyldiga att se till att det finns bra system för insamling och återvinning. Sverige låg i framkant i den här frågan och skapade redan 2001 en förordning om producentansvar för elektronik. Ansvaret för transporterna och återvinning ålades alltså producenterna, istället för kommunerna, som tidigare var fallet.

Olika branschorganisationer såg behovet av ett gemensamt system för producenterna och bildade El-Kretsen, ett icke vinstdrivande företag som erbjuder ett rikstäckande insamlingssystem för både hushåll och verksamheter. De arbetar tillsammans med producenter, kommuner och återvinnare för att underlätta hanteringen av avfallet. Sims Recycling är en av El-Kretsens samarbetspartners. Återvinning är en bransch på tillväxt, dels på grund av allt strängare regelverk, men också på grund av ökande råvarupriser på världsmarknaden och förfinade återvinningsprocesser, som innebär att det går att ta tillvara värdefulla metaller, exempelvis guld, silver, koppar och aluminium.

 

Hur ser konkurrensen ut?

– Det finns tre stora aktörer på den svenska marknaden och de har en marknadsandel på ungefär en tredjedel var. Sims Recycling är en av de tre, Stena Recycling och Kuusakoski återvinning är de andra, berättar Håkan.

 

Vilka är era kunder?

– Ungefär hälften av vårt arbete kommer via återvinningscentraler för privatpersoner och hälften kommer från företag och organisationer.

 

Vilka frågor är viktiga för återvinningsbranschen i dag?

– Framför allt att förbättra designen på produkterna så att återvinningen går lättare. Att återvinna ett batteri från en skruvdragare är enkelt, medan smartphones är mer komplicerade att återvinna på grund av att de har små batterier med hög effekt. Branschen talar mycket om det här med designen och målet är att produkter ska vara återvinningsbara till 90 %, men vi kan se att det finns mycket kvar att göra för att det ska bli verklighet. Sen kommer hela tiden nya frågor upp, exempelvis hur vi ska hantera elbilarnas batterier, säger Håkan.

– Den fråga jag brinner mest för är att se till att Sims Recycling aktivt deltar i arbetet med att rädda världen! Att återvinna för att kunna producera bättre produkter med mindre miljöpåverkan.

Sims Recycling fortsätter att expandera. De har bedrivit verksamhet i Katrineholm i tio års tid och har kunnat växa successivt. Valet föll på Katrineholm på grund av stadens strategiska placering i Sveriges mitt, nära Stockholm. Katrineholms hyresnivåer är rimliga och området gav företaget potential att växa.

 

Räcker era lokaler till?

– Området tillåter expansion vilket har inneburit att vi under 2017 får nya ytor för administration och personal. Det känns som en mycket bra lösning. KIAB har som hyresvärd ambition att utveckla sina lokaler, vilket är något vi upplever som mycket positivt. De har ett långsiktigt perspektiv på den lokala fastighetsmarknaden och erbjuder rimliga villkor.

 

Om du skulle få möjlighet att bygga upp en helt ny återvinningsanläggning, hur skulle du resonera då?

– Jag skulle anpassa läget för att optimera logistik, infrastruktur och boende. Olika byggnader för respektive verksamhet och hubar för att kunna hantera viss återvinning närmare kunderna skulle också vara bra. Sen skulle jag satsa på riktigt bra personalutrymmen. Det vet jag är mycket uppskattat!

 

Vad kan ni bli bättre på?

– Att tala om vad vi gör. Återvinning är en förtroendebransch vilket innebär att vi måste vara transparenta, tydliga och hela tiden göra rätt.

 

Vad är du mest stolt över med Sims Recycling?

– Jag är väldigt glad och stolt över vår personal. Arbetet är ofta tungt och det finns ingen glamour i att sortera återvinningsmaterial, men jag har verkligen fantastiska medarbetare!

 


Fakta Sims Recycling Katrineholm

• Omsättning 190 mkr (2015)
• 42 anställda i Katrineholm (2015) Globalt 6 500 anställda (2015)
• Hanterar 30 000 ton per år = över sju långtradare per dag


Published On: 2017-05-17

Dela gärna nyheten!