Produkterna finns lite överallt

Du kan inte ha undgått att se dem, produkterna från Swedboard i Katrineholm. För de finns i många av butikerna du besöker, som i ICA, Stadium eller Lidl. Det handlar om board gjord av papper och det är det hetaste materialet just nu när det gäller skyltar och produktställ i butik. Mycket för att det är bland de mest miljövänliga materialen. Men också för att det väger lite och tar liten plats vid transport.

Samtidigt som den grafiska marknaden hittills i år har krympt när det gäller exponeringsmaterial, så har Swedboards produkter vunnit mark. Det innebär att företaget nu expanderar och bygger ut med 1000 kvm för ett nytt lager i KIABs lokaler på Karosserigatan 4 i Katrineholm. Här finns företaget sedan 2019 och den totala ytan kommer att bli 5500 kvm.

Nu bygger Swedboard till med 1000 kvm.

Nu bygger Swedboard till med 1000 kvm. Det nya lagret ska vara klart den 1 oktober.

Marknaden är global

­­– Det är dags för oss att expandera. Ungefär 80% av Swedboards produktion går på export och sedan förra året har ett stort tyskt företag, 3A Composites, köpt in sig i vår verksamhet med 25%, berättar Martin Carlshamre som är COO, dvs operativ chef på Swedboard.

3A Composites tillverkar en mängd olika kompositmaterial för den grafiska industrin, hittills med fokus på plast och aluminium men nu med ett ökat fokus på pappersbaserade material. De finns representerade i ett 80-tal länder och för Swedboard ger detta helt nya möjligheter att nå ut globalt. Från att ha haft en enda säljare, finns nu ett stort nätverk av säljare på världsmarknaden.

Produktställ, skyltar, montrar, kuber – oändliga möljigheter

Det finns oändligt många fler sätt att använda Swedboards produkter på än för skyltar och produktställ. Mässmontrar, kuber för exponering men också gjutformar för prefabricerad betong, är några exempel. Kunderna finns framför allt inom den grafiska industrin men också bland grossister, butikskedjor och varumärkesägare, samt nu även inom byggindustrin.

Martin Carlshamre är operativ chef på Swedboard.

– Vi utbildar också tryckerier i hur de ska jobba med materialet, eftersom de oftast är inkopplade när butiksställ eller skyltar ska produceras, förklarar Martin. Fungerar inte wellpapp eller honeycomb och man vill ha ett mer förfinat material passar Swedboard bäst.

Det finns oändligt många sätt att använda Swedboards produkter på.

Idealiskt för miljön

– Den största produkten heter Swedboard Fibre och är också den som 3A Composites ser störst potential i, berättar Martin. Miljömässigt är materialet idealiskt. Ställt till alternativ som plast, metall eller MDF, sparar man råvaror och får en produkt som tar liten plats i transporten samt väger minimalt.

Den nya lokalen ska vara klar i oktober och bygget pågår för fullt, helt utifrån Swedboards behov. Här låg tidigare Scanias Bussfabrik, så det finns utrymme att expandera på.

Fler anställda behövs

– KIAB har varit mycket tillmötesgående när det gäller våra behov och önskemål, säger Martin. Vi är 14 personer i dag och med den nya lokalen räknar vi med att vi kommer att behöva bli fler redan i höst.

Published On: 2023-06-05

Dela gärna nyheten!