Nya lokaler ger Ernst & Young nya möjligheter


Mikael Berlin, kontorschef för Ernst & Young i Katrineholm, i ett av de nya mötesrummen som har fått en lokal prägel med en bild från Stora Djulö.

I januari gick flyttlasset för Ernst & Young i Katrineholm. Då byttes kontorslokalerna på Drottninggatan mot nyrenoverade lokaler i korsningen Fredsgatan/Kungsgatan där tidigare Holmbergs Tryckeri huserat.

Ernst & Young i Katrineholm är en del av Ernst & Young AB, ett svenskt bolag som ingår som medlemsföretag i det brittiskt ägda Ernst & Young Global Ltd. Det engelska bolaget fungerar som ledningsorgan för den globala EY-organisationen men erbjuder inga kundtjänster. För det ansvarar medlemsföretagen som enskilda juridiska enheter.

Mikael Berlin är kontorschef för EY Katrineholm och han anger två huvudskäl till flytten.
– Våra tidigare lokaler var ganska gamla och slitna så något behövde ändå göras. Sedan har Ernst & Young centralt ett koncept, dels för hur kontoren ska se ut, men också hur mycket kontorsyta som det ska finnas per anställd och här satt vi med för stora lokaler. EY jobbar också med öppna kontorslandskap och tidigare hade vi enskilda rum. Lokalen vi har nu är fortfarande lite för stor men den är så pass bra att det accepterades.

Arbetsplatserna är ljusa och luftiga.

Det öppna kontorslandskapet är nytt jämfört med de tidigare lokalerna där var och en hade egna arbetsrum.

Förändringen började planeras i januari/februari 2019. Renoveringen av de nya lokalerna sattes igång efter sommarsemestern och sedan gick det fort.
– Vi flyttade in den 21 januari och jag tycker att känslan nu är bra, säger Mikael. Vi har fått fler mötesrum och det finns också telefonrum och samtalsrum. Det innebär att det blir en mer aktivitetsbaserad kontorsyta som är ganska väl avgränsad.
En stor förändring för de anställda är givetvis att de enskilda kontorsrummen bytts ut mot ett öppet landskap.
– Innan vi flyttade fanns det två läger kring det här med öppet landskap. De yngre kanske var lite mer nyfikna medan de äldre kände sig mer trygga med egna rum. Nu har jag känslan av att de flesta tycker det är bra, säger Mikael.
– Man lär sig efter hand att i ett öppet kontor måste man ha respekt för varandra så att man inte avbryter en kollegas samtal eller jobb, men mycket av det är en vanesak.

Personalrummet är placerat mitt i lokalen.

Kontor i dag formas efter företagens och personalens behov och här har den digitala utvecklingen förändrat förutsättningarna.
– Min dator är ju egentligen mitt kontor. Vi jobbar digitalt och använder inte pärmar som man gjorde förr så kontorsytorna blir mindre och mer ändamålsenliga i dag, förklarar Mikael.
Likväl som EY arbetar med sina kunders ekonomi för att göra den så effektiv som möjligt, ser man givetvis till att själv leva efter samma devis. Det är en tuff konkurrens i branschen.
– Tittar vi på de stora bolagen i landet och även världen, så är de förutom Ernst & Young också PwC, Deloitte, Grant Thornton och KPMG. Nu finns ingen av dem i Katrineholm men här finns det flera andra duktiga aktörer. Vi har haft lyckan att ha en duktig och engagerad personal och det har varit viktigare än att ha ett starkt namn i ryggen, säger Mikael.
– Det är tufft att hitta kvalificerad personal och är vi glada över att vi inte har haft så stor personalomsättning här som man kanske har i andra städer. Vi är ett bra gäng och har en bra personalkemi som sträcker sig över generationsgränserna.
– I den här frågan spelar också de nya lokalerna in. För en presumtiv nyanställd direkt från universitetet är det roligare att presentera de här lokalerna än att visa upp oss där vi var tidigare. De lokalerna hade hängt med länge. Det är inte bara en bättre och luftigare miljö, vi har också andra tekniska förutsättningar med wifi och möjlighet till videokonferens.

Kontorsnallen håller ett vakande öga över verksamheten.

När det gäller kundstocken har EY en stor spridning, allt ifrån enmanskonsulter till stora kunder med många anställda.
– Det speglar egentligen företagssituationen i Katrineholm och majoriteten av våra kunder är ägarledda företag. Generellt har vi en hög kompetens inom skattefrågor och det är ju frågor som ligger ägare varmt om hjärtat. Vårt primära tjänsteutbud i Katrineholm är revision, rådgivning, redovisning och skatt, avslutar Mikael Berlin.

Published On: 2020-02-26

Dela gärna nyheten!