Nya Inferno förändrar stadsbilden

 

KIAB-inferno2-reportage

Lokalen Inferno på Öster i Katrineholm var i stort behov av renovering. Taket läckte, fasaden föll sönder och isoleringen var bristfällig. Den gamla byggnaden som en gång i tiden fungerat som industrilokal har de senaste åren varit replokal, rockcafé och musikscen.

På grund av det stora renoveringsbehovet var det omöjligt att behålla väggmålningen på husets norra fasad. Väggen var i för dåligt skick för att bara kunna repareras. Den behövde dessutom tilläggsisoleras för att minska energiläckaget.

– Beslutet väckte debatt och protester. Väggmålningen var för många synonym med byggnaden och dess vara eller inte vara diskuterades länge. Men i slutändan verkar de allra flesta nöjda med resultatet trots att den inte kunde bevaras, säger Magnus Österberg, fastighetschef på KIAB.

Magnus tycker själv att renoveringen blev mycket lyckad och förändrar stadsmiljön på ett positivt sätt. Även Stadsbyggnadskontoret har uttalat sig positivt om förändringen. Det är Magnus som tillsammans med arkitekten Lena Larsson på KIARK som tagit fram den relativt ovanliga färgsättningen. Den tidigare fasadens traditionellt mildgula ton i kombination med tegelrött är numera ersatt av mossgrönt och gräddvitt. Dörrarna är röda och taket är av röd pannplåt.

KIAB-inferno3-reportage

 

– Det känns nytt och lite annorlunda samtidigt som det fungerar fint till byggnadens karaktär, tycker Magnus. Förutom alla praktiska anledningar till renoveringen förhöjs intrycket för alla som besöker området. Och det är ganska många eftersom Inferno ligger granne med Katrineholms nya logistikcentrum. Vi har ett ansvar att bidra till att skapa en positiv bild av Katrineholm och då är det visuella intrycket viktigt.

Renoveringen var ett kapitel för sig. Byggnadens arkitektur krävde mycket komplicerade tekniska lösningar för att få allt att fungera men nu har Inferno nytt tak, ny fasadputs och nya fönster. Lokalen har fått nya entrédörrar och garageportar, byggnaden är tillgänglighetsanpassad och entrén till studieförbundet Sensus är handikappanpassad. Det finns även nybyggda ramper in till replokalerna för att underlätta för banden när de ska bära sin utrustning.

Den gamla byggnaden var innan renoveringen inte särskilt energieffektiv men nu har vinden isolerats med ett halvmeter tjockt lager ull, en ny fjärrvärmeväxlare är installerad liksom nya termostater och ventiler. Fasaden där väggmålningen fanns är tilläggsisolerad och alla fönster är utbytta mot energifönster. Dessutom är hela byggnaden energiinventerad. Sedan har fel och brister i tekniska installationer åtgärdats. På det stora hela bidrar alla förbättringar till att den totala energiförbrukningen sänks och det innebär besparingar.

 


Fakta

Kvarteret Sothönan 6
Replokal, rockcafé och musikscen
Terminalgatan 9 i Katrineholm

Yta: 5 500 kvm

Hyresgäst: Studieförbundet Sensus, två lediga lokaler

Renoverad: augusti-december 2014

Totalentreprenör: Toltorps Bygg AB

Arkitekt: Lena Larsson på KIARK


 

KIAB-inferno1-reportage

Published On: 2015-06-01

Dela gärna nyheten!