Med anledning av COVID-19, Coronaviruset

KIAB följer aktivt händelseutvecklingen vad gäller Coronaviruset och samverkar med Katrineholms kommun. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra viktiga instanser.

KIAB:s personal har uppmanats att iaktta största försiktighet, undvika kontakt med personer i riskgrupper samt vara restriktiva med sina ingripanden i syfte att medverka till att minska smittspridningen i samhället. Konkret innebär detta att exempelvis felavhjälpning i huvudsak kommer inriktas på mycket akuta och allvarliga fel. Annan felavhjälpning kommer prioriteras ner.

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss. Just nu rekommenderar vi dig att i första hand göra dina ärenden via mejl eller via telefon 0150-571 10.

Om du får problem att betala hyran relaterat till Coronaviruset
Många förändringar sker nu till följd av Corona-krisen, inte minst på arbetsmarknaden och du som lokalhyresgäst kan drabbas särskilt hårt med stora intäktsbortfall. Vi hanterar förfrågningar om exempelvis anstånd med hyra från fall till fall. Inkomna förfrågningar handläggs av vår företagsledning och beslut kommer fattas på långsiktiga affärsmässiga grunder varför underlag för bedömning kommer begäras in från dig som hyresgäst. Vår grundinställning är dock att vi ska göra vad vi kan för att mildra effekterna av Coronaviruset för dig som hyresgäst och för våra medborgare.

Published On: 2020-03-27

Dela gärna nyheten!