KIAB ser om sina hus

KIAB fortsätter att förändra stadsbilden genom ett fortlöpande fastighetsunderhåll.

Fastigheten Cementgjuteriet 1 på Vingåkersvägen 10 får ny takbeklädnad under våren. I fastigheten finns bl a WorldClass och Previa.

Senare under året kommer fastigheten Svärdsliljan 2 på Kungsgatan 10 att genomgå en omfattande fasadrenovering med ny puts och nya fönster. I denna fastighet finns bl a Överskottsmarknaden och Holmbergs tryckeri. Här byggs också ett kallager.

Även fastigheten Sothönan 6 (Inferno) på Terminalgatan 9 kommer få ny puts och fönster. På denna fastighet kommer också yttertaket få ny plåtbeklädnad. Projektet beräknas vara färdigställt under hösten

Published On: 2014-04-17

Dela gärna nyheten!