KIAB har nöjda hyresgäster

Under hösten har KIAB genomfört den återkommande undersökningen om sina hyresgästers värderingar av sina lokaler och hur man uppfattar servicen. Undersökningen har gjorts vid fyra tillfällen sedan 2008.

Årets undersökning visar att KIAB går fram starkt vad gäller totalindex – det övergripande betyget på både den fysiska miljön och servicen. Betyget ökar med 5 betygsenheter sedan den senaste mätningen och hamnar på ett mycket starkt betyg om 79. Även NKI (Nöjd Kund Index) har stärkts. Nu med en betygsenhet sedan föregående mätning och får i år ett betyg om 82. Detta är ett starkt medelbetyg och hyresgästerna är därmed totalt sett nöjda med KIAB som hyresvärd. NKI har stärkts i varje mätning sedan 2008. I en jämförelse med 24 andra kommersiella fastighetsbolag som undersökts finns KIAB på en mycket fin tredjeplats.


NKI (Nöjd Kund Index) har stärkts med en betygsenhet sedan föregående mätning och får i år ett betyg om 82.


I en jämförelse med 24 andra kommersiella fastighetsbolag som undersökts finns KIAB på en mycket fin tredjeplats.

Published On: 2019-11-19

Dela gärna nyheten!