Kempes Plåt har kommunikationen som konkurrensverktyg


Tomas Johansson och William Pettersson, Kempes Plåt, utanför kontor och verkstadshall på Terminalgatan 9 i Katrineholm.

Tack vare en lyckad upphandling med Katrineholms kommun beslutade Kempes Plåt att öppna en filial i Katrineholm. I juli 2017 flyttade de in i lokalerna på Terminalgatan 9 och i juli var den nyrenoverade verkstaden färdig att tas i bruk.

Kempes Plåt, vars slogan lyder “Effektiva entreprenader bygger på kommunikation”, är ett av Nyköpings största privata bolag inom sin inriktning. De har huvudkontoret i Nyköping och driver även verksamhet i Katrineholm, Eskilstuna men även projekt i Norrköping och södra Stockholm. Plåtslageri och takarbeten, både inom nyproduktion, ombyggnation och service, är det huvudsakliga verksamhetsområdet.

Just avtal med kommuner har varit en viktig grund när Kempes Plåt har etablerat verksamhet i nya städer, som Eskilstuna, Norrköping och Katrineholm. Kommuner är stabila uppdragsgivare och det är viktigt att snabbt kunna vara på plats om något behöver repareras.

”En kommunal upphandling är en bra grund att stå på. Att bara smälla upp en verkstad och förlita sig på uppdrag från byggen är svårt. Det tar ett tag att etablera en relation och tack vare de kommunala avtalen har man en grund, kan börja synas och höras i de nya områdena och successivt etablera kontakt med byggen och privatpersoner”, säger Tomas Johansson, projektledare.

Tomas Johansson 29 år,
projektledare, Kempes Plåt

Tomas jobbar främst från Nyköping men är på Katrineholmskontoret någon gång i veckan. Vi tar en kaffe med honom och hans kollega, plåtslagaren William Pettersson, i Kempes Plåts nya lokaler på Terminalgatan 9. Tomas är också plåtslagare i grunden, men har jobbat administrativt i företaget de senaste tre åren.

Saknar du det praktiska arbetet med plåtslageriet, Tomas?
”Både ja och nej. Plåtslagare är ett fritt och roligt arbete och man kan lämna jobbet vid arbetsdagens slut. Men när vädret är dåligt är det inte så kul att vara ute på ett tak hela dagen. Som projektledare är det på ett annat sätt då det ofta finns många jobbtankar även under kvällarna.”

Plåtslagerijobbet är ganska säsongsbetonat, så under vår, sommar och höst är de oftast några fler medarbetare, på vintern lite färre, men i genomsnitt har Kempes Plåt 30 anställda.

Kempes Plåts vision är att vara branschens attraktivaste och effektivaste arbetsplats år 2025. De prioriterar mjukare värden, har en genomtänkt personalpolitik och en sund företagskultur.

Hur jobbar ni, rent konkret, för att nå ert mål att vara branschens attraktivaste och effektivaste arbetsplats 2025?
”Det är framför allt kommunikationen vi ska bli bättre på, både internt och mot kunder. Det är jättelätt att missförstå en människa. Om jag bara förklarar med ord för mina kolleger hur ett arbete skall utföras sitter vi garanterat med var sin uppfattning om slutresultatet i huvudet. Därför jobbar vi med både text, bilder och platsbesök för att minimera risken för missuppfattningar”, förklarar Tomas. ”Kommunikationen är generellt väldigt dåligt i hantverksbranschen. Bara för några år sedan skrevs knappt några kontrakt; det fick räcka med ett handslag. Blir det då en konflikt i slutet står ord mot ord. Nu sker mer kommunikation digitalt, vilket gör allt tydligare och minskar risken för missförstånd. Vi tror verkligen på kommunikationen. Löser man den så blir mer effektiva och får därmed även upp lönsamheten. Ingen är ju hundraprocentig, men vi har i alla fall ett mål vi jobbar mot. Vi har några i företaget som har jobbat här i över tio år, vilket är ovanligt länge för att vara i ett hantverksyrke”, säger Tomas.

”Personalomsättningen är ganska hög i byggbranschen generellt; att byta jobb är ju ett beprövat sätt att höja sin lön”, säger William.

William och tre andra anställda jobbar i Katrineholm i dagsläget och de siktar på att anställa ytterligare två medarbetare. Plåtslagare är ett bristyrke och det kan vara svårt att nyrekrytera.

”Plåtslageriarbetet är ett hantverk. Det går inte att ersätta med maskiner eller förfabricerade saker. Alla tak och skorstenar är olika, det är ett kreativt yrke. Det är viktigt att hitta rätt folk och under våra senaste rekryteringsprocesser har vi använt oss av sociala medier, vilket har visat sig vara väldigt effektivt. Vi har även pratat med Duveholmsgymnasiet för att få chansen att rekrytera elever”, berättar Tomas.

William Pettersson 27 år,
plåtslagare, Kempes Plåt

”Här i Katrineholm har vi även en vuxenlärling. Han är i femtioårsåldern och jobbade tidigare på Sörmlands grafiska, men ville prova nånting annat”, säger William.

Kan ni ge exempel på något jobb som har varit lite extra intressant?
”Ett av de roligaste jobben jag och Tomas har gjort tillsammans var när vi klädde in en fristående bastu nere vid vattnet på Forsby säteri. Taket gjordes i formen av ett cirkustälts tak och nertill var det spröjs urklippt i språnget. Väldigt gulligt”, säger William.

”Ett roligt projekt som jag driver i Stockholm just nu är en renovering av koppartaket på Frans Schartaus handelsinstitut. Det är ofta kulturjobben som är en plåtslagares våta dröm – när det är lite snett, vint och runt – det är ju själva hantverket som är grunden för hela vår verksamhet”, säger Tomas.

Hur ser målen för framtiden ut?
”Personligen har jag alltid som mål att vilja bli bättre för varje dag, oavsett om det är träning eller jobb. Det kanske låter lite klyschigt, men varje morgon tänker jag på någonting som jag gjorde igår och som jag kan göra bättre idag. Slutar man utvecklas är det tråkigt att leva. För min del är det främst ledarskapet, man måste ta människor på olika sätt. Någon behöver tydliga direktiv och att man pekar med hela handen, en annan behöver ett mjukare möte med lite mer prat. Det finns alltid plats för att utvecklas, man blir aldrig fullärd”, säger Tomas.

Fakta om Kempes Plåt

Kempes Plåt grundades 1996. De ingår i Bergsgruppen, en bolagsgrupp med olika inriktningar inom byggbranschen.

Published On: 2017-10-17

Dela gärna nyheten!