Fyra av fem rekommenderar KIAB

För en tid sedan fick samtliga KIAB:s hyresgäster möjlighet att svara på en enkät som handlar om kundnöjdhet. Det visade sig glädjande nog att KIAB:s kunder var mycket nöjda med stora delar av verksamheten. Det kunde även konstateras en markant ökad kundnöjdhet sedan förra mätningen, 2011, vilket tyder på att KIAB:s satsningar har fallit väl ut.

Magnus Österberg, fastighetschef på KIAB, berättar att de överträffat förväntningarna rejält med den senaste kundundersökningen. Han ser det positiva resultatet som en produkt av en större omorganisering och värdefulla rekryteringar av bra personal. Framför allt vill han lyfta fram de två driftsteknikerna Stefan Kaettman och Lars Berglund, som han tycker gör ett fantastiskt jobb.

– Vi har blivit bättre på att vara tillgängliga för kunden, snabbare på att återkoppla och bättre på att lösa problem som uppstår. Vi har frågat oss hur vi hanterar klagomål och arbetat fram bättre rutiner för detta, säger Magnus Österberg.

Satsningar har även gjorts på underhåll av fastigheter, till exempel förbättring av inomhusklimat och fasader.
– Nu känner vi att vi är på rätt spår i våra prioriteringar och målet är att hålla fast vid det goda kundbetyget. Att fortsätta arbeta mot ökad tillgänglighet och bli ett ännu mer kundvänligt företag.

Viktigaste frågan

Eftersom KIAB är en relativt liten organisation arbetar de med underentreprenörer för olika typer av service. Det är av yttersta vikt att även dessa företag lever upp till KIAB:s högt ställda krav på service och tillgänglighet, eftersom de är en direkt förlängning av KIAB.

Den viktigaste frågan i kundundersökningen är, enligt Magnus Österberg: ”Skulle du rekommendera andra att hyra av KIAB?”, eftersom den frågan summerar kundens känsla för företaget. Undersökningen visade att fler än fyra av fem redan skulle rekommendera KIAB som hyresvärd, men för att nå ännu högre tror Magnus på att skapa engagemang hos medarbetare och kunder.

– Är man delaktig bryr man sig, avslutar Magnus Österberg.

 

Fyra av fem rekommenderar KIAB 1mEwa Lindström är verksamhetschef på Friskis & Svettis, som hyr lokal på Köpmangatan 1 i centrala Katrineholm. Vi ringde upp henne för att ställa några frågor om kundundersökningen.

Hur är ditt allmänna intryck av att vara hyresgäst på KIAB?
– Jättebra! Det är verkligen en väsentlig skillnad för oss om vi jämför med våra tidigare hyresvärdar, där vi faktiskt inte alls var nöjda.

En av frågorna i enkäten löd: ”Fastigheten som min lokal ligger i ger ett positivt intryck. (läge, utseende och skötsel)”. De flesta var nöjda eller mycket nöjda med intrycket av sin fastighet. Finns det något du skulle vilja att KIAB gjorde för att ytterligare förbättra intrycket av just din fastighet?
– Vi är väldigt nöjda som det är. Möjligen finns det några små förbättringar av utemiljön att önska, men det vet jag är på gång.

En fråga rörde hur man blir bemött när man kontaktar KIAB. Där blev betyget glädjande nog 4,5 av 5. Hur upplever du att du blir bemött av KIAB:s personal?
– Vi har alltid blivit mycket väl bemötta av de som jobbar för KIAB och deras underentreprenörer. Det är snabb service och det är något som vi uppskattar.

En av de avslutande frågorna i enkäten var huruvida man var nöjd med informationen man fick från KIAB. De flesta är mycket nöjda. Håller du med eller skulle du vilja få information på något annat sätt?
– Den information som vi hyresgäster behöver ta del av nås vi av på ett tillfredsställande vis. Vill man veta mer kan man ju gå in på KIAB:s hemsida. Om jag skulle få välja en annan kanal att bli informerad via, skulle jag välja mail.

Om du fick vara KIAB-chef för en dag, vad skulle du göra då?
– Om jag fick vara chef för KIAB? Hm, Magnus heter han, eller hur? (Magnus Österberg, KIAB:s fastighetschef. Artikelförfattarens anmärkning.) Jag har varit i kontakt med honom några gånger och jag tycker han verkar sköta sig bra, så jag tror inte jag hade ändrat nåt.

Published On: 2015-03-18

Dela gärna nyheten!