De smider stora planer

Svensk Legosmide AB har sina rötter i Katrineholm och Vingåker sedan 60-talet. Den 1 april i år togs företaget över av Kvarngruppen AB och företaget tillverkar komponenter i metall till bland annat jordbruksmaskiner och verkstadsindustrin. Med de nya ägarna blåser det nya vindar i företaget med missionen att gå från verkstadsföretag till industriföretag, från lokal aktör till global. Det återspeglar sig även i den grafiska profilen och byggnaden på Terminalgatan 9, mitt i Katrineholms logistikcentrum, som nu genomgår en förvandling. Både exteriört och interiört.

LegoSmide är unika på den skandinaviska marknaden med sin produktion inom smide, värmebehandling, blästring, laserskärning och pulverlackering.

LegoSmide är unika på den skandinaviska marknaden med sin produktion inom smide, värmebehandling, blästring, laserskärning och pulverlackering. Bild: Lars Johansson

De delar och komponenter som företaget tillverkar måste uppfylla höga krav när det gäller precision och hållbarhet. Med 20 års kunnande i branschen är LegoSmide ganska unika på den skandinaviska marknaden. Produktionen som handlar om smide, värmebehandling, blästring, laserskärning och pulverlackering är kvalificerad och ganska kostsam. Det innebär att många företag tidigare valde att flytta ut legotillverkningen till länder som till exempel Kina och färre legotillverkare blev kvar här hemma. Men, i spåren av pandemin har många tänkt om och ser värdet av att lägga legotillverkningen på närmare håll. Det gör att företaget med sina 18 medarbetare nu vill växla upp och satsa för en större marknad.

Investeringar för mindre utsläpp och säkrare produktion

Omid Nikfarjam genomför nu ett helt nytt grafiskt program med en ny logotyp.

Omid Nikfarjam genomför nu ett helt nytt grafiskt program med en ny logotyp. Bild: Lars Johansson

– Vi har redan gjort en hel del investeringar, berättar Omid Nikfarjam som är VD, inte minst för att reducera utsläpp och göra produktionen säkrare. Ett sådant exempel är att gamla dieseldrivna ugnar nu successivt byts ut mot elektriska.

Nu genomgår företaget också en visuell förnyelse med ny logotyp och ny grafisk profil, ny webbsida, ny fasad och uppfräschning interiört i linje med den nya profilen.

Expansionen kräver ny modernare profil

Råmaterialet formas genom upphettning för att bli starkt och beständigt.

Råmaterialet formas genom upphettning för att bli starkt och beständigt. Bild: LegoSmide

– Vi vill ju expandera och visa att vi lever på 2020-talet, fortsätter Omid. Det kräver att vi höjer standarden på vår profil och våra lokaler. Vår filosofi är att om våra medarbetare trivs här så gillar de att jobba här. Och om våra kunder ser hur vi har det och att vi tar hand om oss själva, så kommer de att förstå att vi också tar hand om dem. KIAB har redan från början förstått hur vi resonerar och hela processen från vårt första samtal om hur vi vill ha det, har gått väldigt fort. Nu är delar av fasaden klar och målningen interiört är också på gång.

Inom kort kommer hela fasaden att vara utbytt och kontoret uppgraderat. Färgerna orange och silvergrått i profilen speglar metallen i dess olika former, som upphettad respektive kall.

– Dessa färger kommer igen i vår inredning där vi fått hjälp av Ikeas inredare, samt i vår fasad och i den grafiska profilen, förklarar Omid. Så det blir ett helhetslyft.

Den nya grafiska profilen växer nu fram med nya färger och ny logotyp på fasaden.

Den nya grafiska profilen växer nu fram med nya färger och ny logotyp på fasaden. Bild: KIAB


FAKTA

Smide

Metallsmide är en exakt process där råmaterial formas med hjälp av värme och kraft, vilket skapar starka delar.

Värmebehandling

Härdning är en teknik som ökar styrkan och hållbarheten hos metalldelar. Kontrollerad värme och snabb kylning skapar robusta komponenter.

Blästring

Blästring är en avgörande process som förfinar metallens ytkvalitet. Slipande partiklar med hög hastighet tar bort defekter och ger en felfri finish.

Laserskärning

Laserskärning uppnår exakt metallformning. Fokuserade kraftfulla lasrar skapar komplex design för rena, felfria resultat.

Pulverlackering

Pulverlackering ökar metallens hållbarhet och estetik. Applicering av torrt pulver, följt av härdning, bildar en robust, livfull finish.

Pulverlackeringen ger en snygg och hållbar finish.

Pulverlackeringen ger en snygg och hållbar finish.

 

Published On: 2023-10-23

Dela gärna nyheten!