De nya lokalerna skapade nya förutsättningar för Dafo Vehicle

Dafo Vehicle erbjuder ett komplett sortiment av släcksystem för fordon. Allt från enklare lösningar till skräddarsydda system för bussar, skogsmaskiner, gruvmaskiner, anläggningsmaskiner och lasthanteringsmaskiner för hamnar.

Vid årsskiftet 2019/20 tog Dafo Vehicle över verksamheten vid Svensk Brandservice i Katrineholm och under 2020 blev bytet av lokaler från Lövåsen till Logistikcentrum klart. Företaget har dubblat personalstyrkan och står nu redo att förse tillverkare av arbetsfordon, lastbilar och bussar med kvalificerad brandsläckningsutrustning. Satsningen på den internationella marknaden har efterhand ökat. Huvudkontoret ligger i Tyresö utanför Stockholm och redan 2014 etablerade man sig med försäljningskontor i USA och under 2020 öppnades kontor i Finland, Malaysia och Estland.

Dafo kallager

Dafo Vehicle i Katrineholm utgör en central del för produktion och lager men också för support och teknik och platschef Lars-Olof Helgesson-Larsson är mycket nöjd med den utveckling verksamheten i Katrineholm har fått.

– Vi har nu färdigställt vår teststation här i våra lokaler och det betyder att vi kommer att spela en ännu viktigare roll i företagets totala utveckling, säger Lars-Olof.

Produktionshallen

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Peter Eriksson är i dag ansvarig för support och teknik vid Dafo Vehicle i Katrineholm. Han kom från Svensk Brandservice och minns utvecklingen i det lilla Katrineholmsföretaget när det köptes upp av Dafo Vehicle. Utveckling, sälj, administration och ledning blev kvar i Tyresö utanför Stockholm medan lager och service/montage flyttades till Katrineholm där produktionen redan fanns.

– Lokalerna på Videvägen blev för trånga och vi letade efter nya lokaler, berättar Peter. Vi hittade de här lokalerna på Logistikcentrum och började iordningställandet i mars/april 2020. Redan i september var det klart och månaden efter flyttade vi produktionen från Videvägen och lagret från Tyresö. I november 2020 var vi i gång i full skala.

– Vi har fått kanonbra lokaler med sammanhängande ytor som förutom produktionslokaler också innehåller både kallager, varmlager och bra förutsättningar för lastning och lossning. KIAB och deras fastighetschef Magnus Österberg hjälpte oss med att anpassa dem efter våra behov och sy ihop en lösning som passar oss perfekt.

– I de här lokalerna bor vi bra och här har vi möjlighet att växa. Marknaden är stark och Dafo Vehicle finns med flera säljkontor i Sverige men också i USA och i Asien. All produktion sker dock här i Katrineholm.

– Vi har sedan flytten till Logistikcentrum lyckats särskilt bra på personalsidan där vi kunnat behålla den viktiga kompetens som redan fanns i bolagen samtidigt som våra nyrekryteringar visat sig ge ett väldigt fint resultat. Det är ganska breda och olika kompetenser inom de olika fälten produktion-lager-service/montage och ganska långa inlärningsprocesser. De teamen vi har på plats nu presterar fantastiskt bra så vi ser väldigt ljust på de utmaningar som de närmaste åren för med sig, säger Lars-Olof Helgesson-Larsson

Övergången till eldrivna fordon påverkar förutsättningarna för Dafo Vehicle. Mycket av det som kan antända ett traditionellt fordon är kopplat till bränslesystem och heta ytor vilket saknas på eldrivna fordon. Å andra sidan så är en brand i ett eldrivet fordon betydligt svårare att släcka.

– Vi har ett samarbete med flera stora tillverkarna för att lösa problemet. Mycket handlar om att identifiera dåliga battericeller tidigt. Frågan om bränder i elbilar är i sin linda ännu, men den är förstås viktig att följa för vår del, avslutar Peter Eriksson.

Published On: 2022-12-22

Dela gärna nyheten!