BillerudKorsnäs ersätter plastförpackningar med papper

Vid det gamla mejeriet på Mejerigatan ligger ett av KIAB:s företagshotell, påpassligt döpt till Mejeriet. Här finns sedan en tid tillbaka Dan Öhman och Michael Larsson, virkesköpare på BillerudKorsnäs.

Billerud och Korsnäs är två klassiska namn inom svensk papperstillverkning.

Korsnäs Sågverks AB grundades som ett sågverk 1855 i Korsnäs utanför Falun för att sedan flytta till Gävle 1899. Elva år senare började man tillverka pappersmassa av sågspillet och 1915 byggdes en sulfatfabrik. 1925 köptes den första pappersmaskinen för att i egen regi tillverka papper.

Billeruds AB grundades i Säffle 1883 i syfte att tillverka sulfitmassa. Bolaget har genom åren genomgått olika ägarbilder men har hela tiden varit en stark aktör på marknaden.

2012 gick Billerud AB och Korsnäs AB samman och bildade Billerud Korsnäs AB som levererar förpackningsmaterial och förpackningslösningar i papper. Bolaget är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över hundra länder.

Timmerupplag i skogen.

Timmerupplag i skogen.

– Nya tider med stora kvalitetskrav kräver färsk fiber från skogen som inte innehåller några föroreningar, säger Michael.
Nyfiber, eller massa, tillverkas av trä som uppstår som en biprodukt till timmer samt trä från skogsgallring eller stammar som är för klena eller dåliga för att användas som timmer. Detta i motsats till returfiber som tillverkas av återvunnet papper.

BillerudKorsnäs har två stora produktområden, board och paper. Board säljer vätskekartong och förpackningskartong samt wellpapp. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar. Paper säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

Produktionsanläggningarna ligger i Beetham (England), Frövi, Rockhammar, Gruvön, Gävle, Jakobstad (Finland), Karlsborg och Skärblacka.

– Våra lokala fabriker ligger i Frövi och Skärblacka och vår uppgift härifrån Katrineholm är att försörja de industrierna med råvara. BillerudKorsnäs är den största förädlaren av massaved i Sverige med 10 miljoner kubikmeter årligen. Vi byter timmer mot massaved och flis med våra lokala sågverk, säger Dan. GROT – grenar och toppar – tas ut från lämpliga objekt för att sedan försörja bränslepannor med energi.

I Frövi produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertishjälp inom förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport.

I Skärblacka produceras vitt maskinglättat kraftpapper, brunt säckpapper och wellpapp. Dessutom finns två laboratorier med expertis inom utveckling av förpackningar för livsmedel och medicinska produkter.

Produkterna som tas fram av papper från BillerudKorsnäs är innovativa och Michael nämner cementsäckarna som ett exempel.

– Säckarna är gjorda av högporöst papper där luften försvinner ut genom pappret samtidigt som säcken fylls med cement möjliggör snabbare fyllning vid cementfabriken med mindre damm och färre maskinstopp på grund av underhåll. Vid användningen på byggplatsen löses sedan pappret till cementsäckarna upp och försvinner i cementblandaren vilket minimerar avfall och förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar med cementen.

– Vi tillverkar också bland annat materialet till muggar och kartonger i formbart papper som ersätter motsvarande produkter i plast och vi ser att förpackningar av papper kan ersätta plastförpackningar, allt för en hållbar framtid.

BillerudKorsnäs har stort fokus på hållbarhet och utveckling. De certifierar skogsfastigheter under sitt paraplycertifikat men har också funktioner för alla åtgärder inom skogsbruk och skötsel som markberedning och plantering, röjning, gallring, föryngringsavverkning samt rådgivning och förvaltning.

– Beställer man hos oss har vi entreprenörer som vi anlitar, förklarar Michael. Vi är ofta involverade i rådgivningar och man kan ha förvaltningsavtal med oss.

Michael Larsson markerar träd för avverkning

Michael Larsson markerar träd för avverkning

– Vad gäller uttaget ur skogen så bestämmer vi tillsammans med markägaren, säger Dan. Det handlar inte bara om köp och sälj för vår del. Markägare drivs av olika intressen. En del är bara intresserade av jakten, andra förväntar sig en avkastning men alla vet inte hur man gör. Det krävs ett skogsöga baserat på erfarenhet och utbildning. Skogen är komplex och man måste ha en känsla för den. Vi kan inte komma in bara som en mäklare, viss skog kanske ska sparas och det är viktigt att inte störa vattnets vägar till exempel.

Arbetet i skogen har med åren förändrats för virkesköparnas del.

– På 70- och 80-talen var det full fart med industrialisering och rationell drift. I dag lyssnar vi på alla markägare och kollar av vad de vill med sin skog, säger Dan.

– Det ska vara rationellt i dag också men inte på bekostnad av naturvärdena. Därför är det bra med många olika markägare, då får vi en mångfald i skogen, säger Michael. Ska vi kunna ta ut en råvara så måste vi sköta skogen. Avverkar man och sedan inte gör något så får vi till exempel risig skog och gräs så man måste återbeskoga och sköta marken.

Att BillerudKorsnäs finns i de lokaler man nu disponerar har sin egen lilla historia.

– Jag hyrde av Förvaltnings AB Graden i deras kontorshotell tidigare, säger Dan. Sedan bytte jag jobb och var borta från BillerudKorsnäs ett tag. Men jag gillade upplägget och när jag kom tillbaka till BillerudKorsnäs pratade jag med Magnus Österberg som hade en vision om ett företagshotell och han ville ha oss med på Mejeriet. Och så blev det. Vi trivs mycket bra och hoppas på att fler hyresgäster hittar hit.

Published On: 2021-06-28

Dela gärna nyheten!