Smart att ha lager i Katrineholm

Företaget Dermarome, ingår i Dermagruppen som är ledande i Norden på professionella hudvårdsprodukter. Företagets huvudkontor finns i Stockholm och koncernledningen sitter i Billingstad Norge, men man har samlat hela det nordiska distributionslagret och logistiken i Katrineholm.  Varje vecka anländer transporter med produkter från tillverkare i t ex USA, Frankrike och England.  Från distributionslagret på Västgötagatan ska sedan produkterna vidare ut till Dermaromes kunder i hela Norden. Lagerytan är cirka 4 600 kvadratmeter.

– Ja vi har funnit det smart att ha lagret i Katrineholm, säger Johanna Alm, ansvarig för ekonomi och logistik på Dermarome.
När vi 2013 beslutade att slå ihop lagren i Sverige och Norge föll valet på Katrineholm där vi redan tidigare hade ett mindre lager. Läget vid järnvägen och riksvägar är bra. Vi är inte beroende av järnvägen för transporter eftersom våra produkter går med lastbil från Katrineholm ut i hela Norden. Men tåget gör det möjligt för oss på huvudkontoret i Stockholm att lätt och snabbt ta oss till lagret, säger Johanna.

Jonas Peterzén, lagerchef Dermarome och Johanna Alm, ekonomichef Dermarome.

Jonas Peterzén, lagerchef Dermarome och Johanna Alm, ekonomichef Dermarome.

 

 

På lagret i Katrineholm arbetar idag 26 fasta medarbetare – lagerarbetare och inköpare. Dessa rekryterades lokalt när lagret växte vid sammanslagningen av det svenska och norska lagren 2013–14. Lokalerna är renoverade och för att medarbetarna ska känna tillhörighet valdes samma typ av kontorsinredning som på huvudkoret i Stockholm. Förutom de fasta medarbetarna har Dermarome avtal med Samhall i Katrineholm som bland annat hjälper till med etikettering.

– Ja, det är kul att vi som företag, med vår närvaro, kan vara med och utveckla kommunen. Vi rekryterar lokalt, använder lokala leverantörer och har regelbundet möten och konferenser i Katrineholm.

Vilka krav ställer ni på en fastighetsägare?
– Lyhördhet för våra behov – att kunna ha en dialog. Och för oss som har lagret externt känns det tryggt att ha en personlig kontakt som snabbt går att nå när något händer. För vår del handlar det också om att ha företroende och att veta att både ris och ros tas emot. Det tycker vi fungerar bra idag, säger Johanna.

 

Published On: 2015-02-04

Dela gärna nyheten!