Nya lokaler för Trafikverket ger kortare kö till förarprov

Den som vill ta körkort i dag får räkna med att ställa sig i kö för både uppkörning och teoriprov. För boende i västra Sörmland utförs teoriproven i Eskilstuna medan körprovet utförs i Katrineholm. Med tillgång till nya lokaler hoppas Katarina Törnberg, enhetschef för förarprov på Trafikverket i Eskilstuna att man snabbare ska kunna beta av köerna till uppkörningen.

Trafikverket har funnits i lokaler vid Karosserigatan på gamla Scania-området i Katrineholm i många år men har efter hand blivit trångbodda. I december flyttade man också in på Mejerigatan 11 där förutom en ny lokal också 15 parkeringsplatser iordningställts.
– Vi har stor kö för uppkörning just nu på grund av pandemin eftersom vi måste hålla igen lite för instruktörernas skull. Vi ligger på 80 procent i kapacitet men det var kö redan innan, förklarar Katarina det ökade lokalbehovet.
Uppkörning kan bokas genom trafikskolor eller privat. I det sistnämnda fallet kör man upp i Trafikverkets egna bilar som har dubbelkommando. Sedan är det i dag två månaders väntetid på teoriprov och tiden mellan uppkörning och teoriprov är begränsad.
– Vi försöker ge företräde för dem som har tidspress, men missar man två teoriprov hamnar man sist i kön, säger Katarina som ändå tycker att eleverna trots köer och tidsfaktor bör har goda chanser att klara sina körkort.
– Kommer man färdigutbildad till proven ska man kunna ta sig igenom.

Just detta är haken som fått processen att gå långsammare och som byggt upp de köer som skapats.
– Alldeles för många är för dåligt utbildade vilket blir tydligt på kunskapsproven. Under coronaåret 2020 gjorde vi fler kunskapsprov än 2019, ändå utfärdades färre körkort.
Men jag tror det ligger lite i tiden. Man pluggar inte som förr, det är för lite läsning och för mycket appar. Det gäller alla ålderskategorier som kommer till oss, förklarar Katarina.
– När de väl tagit sig igenom proven och kommer ut i trafiken är de inte sämre förare än de som tog körkort förr. Kraven är desamma, men det tar längre tid och blir dyrare för elever som missar proven samtidigt som de belastar systemet hårdare hos oss.
– När det gäller antal godkända förare har inte bilskolorna tappat något, de ligger mellan 70 och 80 procent godkända vid förstagångsprovet. Däremot ligger övriga på 50 procent för teoriprovet och under 50 procent för uppkörningen, säger Katarina som rekommenderar en bra utbildare, antingen på en bilskola eller privat.
– Mängdträna hemma och få slututbildningen på skolan. Ett körkort kostar mycket pengar men man får se det som en bra investering.


Trafikverkets nya lokaler på Mejerigatan 11.

Att uppkörningen och teoriprovet utförs på olika orter har sin förklaring.
– Teoriprovet utförs i Eskilstuna. Det är en stor apparat att dra igång och vi behöver ha den centrerad till en plats, men om några år kanske vi kan köra igång även här. Däremot utgår körprovet härifrån Katrineholm. I de nya lokalerna har vi nu möjlighet att ha fem trafikinspektörer här samtidigt. På Karosserigatan var vi mer begränsade, här har vi möjlighet att få ut fler prov, säger Katarina.
– På Karosserigatan har vi kvar prov för utökat B-körkort, vilket ger dig möjlighet att köra personbil med lite tyngre släp. Där kan du också ta BE-kort för personbil vilket ger dig rätt att till personbilen koppla på ett släp med obegränsad vikt. På sommaren har vi också MC-prov där. Från de nya lokalerna på Mejerigatan utgår förarprov för B-körkort för personbil. För övriga körkort för exempelvis buss och lastbil är det Eskilstuna och Nyköping som gäller för förarprov. Det råder brist på yrkesförare och under pandemin är yrkesproven prioriterade.
Det är många som tar körkort, men det ser lite olika ut rent geografiskt. I storstäderna klarar man sig utan bil, medan man på mindre orter och på landsbygden är tvungen att ha körkort och tillgång till bil.
– En stor fråga för oss är hur vi ska ta oss an körkortsutbildningen, säger Katarina. Vi kanske skulle behöva någon form av obligatorisk utbildning innan proven. Många kommer till oss och tror att de kan och med missade prov tar de upp mycket tid.

Med de nya lokalerna igång efter nyår förbättras ändå möjligheterna till körprov i Katrineholm. Med Sörmland som område, huvudkontor i Eskilstuna och kontor i Flen, Strängnäs och Katrineholm ser Katarina positivt på läget.
– Vi ser Katrineholm som en stad att växa i. Det är en bra stad för körprov, man kommer snabbt ut på landsväg och kan göra höghastighetsprov. Det är i den miljön de svåra olyckorna sker och det är där vi vill att kunskaperna ska vara höga.

Text och bild: Mats Fredriksson

Published On: 2021-02-15

Dela gärna nyheten!