Svensk Brandservice gör världen till en mindre brandfarlig plats


Peter Eriksson och Ingemar Gustavsson, Svensk Brandservice

Svensk Brandservice tillverkar och levererar släcksystem för maskiner i brandfarlig miljö. Det har de gjort i många år och företaget har skaffat sig en position som ett av landets främsta i branschen.

– Jag började som egen företagare 1989, men har varit med i branschen sedan 1978 säger Ingemar Gustavsson som är företaget grundare, ägare och Vd.
Starten var produktion av släcksystem till skogsentreprenadmaskiner när försäkringsbolagen tryckte på vad gällde säkerheten. De dyrbara maskinerna riskerade genom gnistbildning dels att brinna upp själva, men också att orsaka skogsbränder.
– Tillverkarna monterade på släcksystem, men de var tvungna att underhållas också vilket vi uppmärksammade. Jag tog kontakt med försäkringsbolagen och sökte serviceauktorisation vilket vi också fick. Och på den vägen är det, säger Ingemar Gustavsson.
Nästa steg i utvecklingen var när Svensk Brandservice gick in på bussidan. Ett äventyr som tog sin början i Spanien.
– Vi fick kontakt med MAN-koncernen och fick en förfrågan på 200 bussar i Barcelona. Vi åkte ned till dem och fick tillgång till en begagnad buss som vi kunde provelda på. De ville se hur det funkade. Släckningen funkade utan problem, de var imponerade och ordern var hemma, minns Ingemar med ett leende. Sedan rullade det på med nya avtal. Dubai, Abu Dhabi, Quatar, Tyskland, Polen, ja i stort sett hela världen utom USA.

Vindkraftverk i Nordsjön
– Vi hamnade på vindkraftsidan också genom en kontakt på företaget Bard som konstruerade vindkraftsystem. De letade på nätet efter konstruktörer av brandsäkerhetssystem och hittade oss. Vi levererade system till två olika tillverkare i Tyskland av släcksystem till vindparker som står på plattformar i Nordsjön. I det här fallet stod vi för montering men inte service, berättar Peter Eriksson som är företagets vice Vd.
En fantastisk utveckling på kort tid för Svensk Brandservice, men det är också en stor anspänning för ett litet företag att verka på en världsmarknad.
– Utlandsbiten sålde vi senare till Dafo som är ett brandskyddsföretag i världsklass. Nu jobbar vi bara på Sverige. Vi fabriksmonterar bland annat fasta släcksystem till maskiner som ska användas i brandfarlig miljö, säger Ingemar Gustavsson. Genom kunder som Volvo Lastvagnar, Scania m.fl. är vi legotillverkare till släcksystem som används över hela världen, berättar Ingemar Gustavsson.
– Tillverkarna har krav på sig från försäkringsbolagen och det finns ett reglemente som reglerar det här, säger Peter Eriksson. Förra året utrustades till exempel närmare 2500 bussar med Dafos släcksystem som vi legotillverkar.

På Videvägen sedan 2010
I lokalerna på Videvägen 7 har Svensk Brandservice varit sedan 2010.
– Med utvecklingen just nu är det lagom och jämnt att lokalen räcker till, men vi kommer att själva göra en del förändringar för att förbättra flödet och höja produktionsnivån, säger Ingemar Gustavsson.
Företaget har 22 anställda. Ungefär hälften finns i lokalerna där man tillverkar och packar brandsläckningssystem. Hälften finns ute bland kunderna för montering och service.
– Vi tycker det ser bra ut och går det som vi hoppas så kommer vi förmodligen att behöva gå upp i tvåskift, säger Ingemar.
– Vi har haft en stor ökning på bussdelen. Ytterligare krav ställs på att alla bussar måste ha släckningsutrustning och det är bra för den här branschen i allmänhet och för oss som är etablerade i synnerhet, säger Peter.
– Står alla stjärnor på himlen rätt så kommer vi att växa. Det är inte bara bussar som får förstärkta krav från försäkringsbolagen utan även maskiner som exempelvis skördetröskor. Förra året monterade vi 1500 sådana system, berättar Ingemar Gustavsson.


Släcksystem från Svensk Brandservice

Egentillverkade maskiner
Produktionen går mer eller mindre på löpande band. Delarna tillverkas på plats, delvis i egentillverkade maskiner. De monteras ihop, paketeras och levereras med lastbil direkt till kunderna från lokalen på Videvägen.
– Man kan säga att vi jobbar med allt när det gäller punktskydd mot brand utom tak. Vår produktion består egentligen av tre olika delar, kabeltillverkning för elsystemet slangtillverkning och rörtillverkning för distribution av släckvätskan som i huvudsak består av olika kemikalier. Vi tillverkar och levererar på uppdrag från Dafo varpå slutkunder vanligtvis monterar systemen i deras monteringsflöden, avslutar Peter Eriksson.

Published On: 2019-03-10

Dela gärna nyheten!