Francks Kylindustri flyttar in på Vingåkersvägen 10

Sedan oktober 2020 finns Francks Kylservice i Norrköping AB med eget kontor i Katrineholm. Det är ett anrikt företag i kylbranschen som tagit lokalerna på Vingåkersvägen 10 i besittning.

Magnus Lekander, VD

– Francks Kylindustri startade i Norrköping 1950 och Norrköpingsbolaget är i dag en del av koncernen med kontor över landet på 30 orter och med 330 medarbetare, berättar Magnus Lekander som är vd för Francks Kylindustri i Norrköping AB bolaget där Katrineholmskontoret är en filial. Francks i Norrköping är med sina 42 medarbetare representerade i Norrköping, Linköping och numera även Katrineholm.
– Det är en medveten strategi från vår sida att finnas närmare våra kunder och på så sätt också vara en nära, lokal och trygg partner. Vi är i en expansiv fas och kommer växa genom förvärv och organisk tillväxt. Men vi är egna bolag med en koncernledning i toppen och varje bolag ska hela tiden agera väldigt lokalt.

Det fanns flera anledningar att öppna kontor i Katrineholm.
– Bolagsmässigt utgår vi från Norrköping men vi har flera anställda som bor här i Katrineholm och nu har vi bestämt oss för att sätta bopålar här.
– Francks Kylindustri Norrköping är ett aktiebolag med filialer i Katrineholm och Linköping. Vi har tekniker som bor på de här orterna och det är därför strategiskt mer riktigt att utgå därifrån. Tidigare ritade vi en cirkel runt Norrköping där Katrineholm ingick. Nu är vi här och kan rita en ny cirkel med Katrineholm som centralort och därmed växa ytterligare geografiskt, säger Magnus som är mycket nöjd med lokalerna som de håller på att fylla upp.
– Vi letade lokal, såg att den här var ledig och kontaktade KIAB. Den är bra för oss. Här finns både kontor, lager och omklädningsmöjligheter. Det är väl tilltagna utrymmen för var vi är just nu men vi räknar med att växa.

– Vi är ett renodlat kylföretag. Vi finns där behov av kyla och värme finns, från minsta kiosk till tunga industrier och om vi får välja jobbar vi gärna med naturliga köldmedier såsom ammoniak och koldioxid (CO2). Vi ligger långt fram kompetens- och miljömässigt och våra tekniker spänner över hela området. Vid nyinstallationer och ombyggnader arbetar vi fram de bästa lösningarna med kunden, både ur ett drifttekniskt, ekonomist och miljömässigt perspektiv.
– Våra kunder finns inom fastighetsbolag, livsmedelsbutiker, livsmedelsindustrins lager och logistik och idrottsanläggningar med is eller snö. Vi jobbar också med energiföretag som Tekniska Verken, Göteborgs Energi, Eon med flera, säger Magnus.

Kylbranschen är hårt reglerad vad gäller köldmedier. På 80- och 90-talet fanns köldmedier som påverkade jordens ozonskikt negativt om de läckte ut. Dessa är sedan länge förbjudna och ersatta av andra typer av köldmedier. En del köldmedier än idag bidrar till den globala uppvärmningen av atmosfären vilket påverkar klimatet. Därför är det för oss självklar att jobba med naturliga köldmedier.

Robert Ekström, servicechef

– Ammoniak var ett klassiskt köldmedie som ersattes av freoner som i sin tur togs bort på 80- och 90-talet och nu är vi tillbaka till ammoniak och propan som användes tidigare, säger Robert Ekström som är servicechef.
– Skillnaden är att mängderna som används är mycket mindre och systemen är täta, säger Magnus som är stolt över företagets insats när den nya isarenan på Backavallen byggdes.
– Ja, vi var med och byggde den nya isarenan här med ammoniak som köldmedie. Det är mycket säkrare i dag än tidigare i och med att det är mindre kylsystem, inte rör i backen som tidigare. Förr gick det åt enorma mängder ammoniak, det gör det inte i dag. Det gick också väldigt snabbt att bygga hallen, ett av de snabbaste byggena i landet från beslut till invigning.

Med ambitioner att växa gäller det att hitta mer personal och här ser Robert ett bekymmer.
– Ja, det är en av våra stora utmaningar. Det råder brist på kyltekniker och det tar lång tid att bli färdigutbildad.
– Vi satsar gärna på unga tekniker och vi brukar ta emot elever som går Yrkeshögskoleutbildning för kyltekniker. Det är en mycket bra utbildningsväg för de som vill satsa på yrket. Under sin studietid på cirka ett år är eleverna ute på två LIA-perioder (Lärande i arbete) och vi brukar alltid ställa upp och ge några plats hos oss. Ofta leder det till anställning efter genomförd utbildning. I Katrineholm finns INSU, tidigare IUC som en av flera utbildare runt om i Sverige. Deras kyllab är ett av de bästa i Sverige och lockar hit folk från hela landet. När det ordnas utbildningar på INSU gynnar det oss, säger Magnus.
– Bristen på kyltekniker gör att vi tar arbetskraft från varandra i branschen men också direkt från skolorna. Men vi kan inte växa med bara nyexaminerade, vi hinner inte lära upp dem. Har man fem år i yrket så är det mycket i dag och vi vill gärna ha en åldersblandning i personalen, säger Robert.

Hur har pandemin påverkat er situation?
– Vi har till viss del blivit drabbade av förseningar, men också av att vi inte får komma in hos våra kunder och utföra arbetet. Många avvaktar också nya byggen, de vågar inte satsa riktigt ännu, säger Magnus.

Hur ser ni på utvecklingen framåt?
– Även om vi drabbades av coronan, så gjorde Francks Kylindustri ett jättebra år förra året. Norrköping växer sakta men säkert och sedan november är vi också här i Katrineholm vilket känns jättebra. Totalt är vi 42 anställda i Norrköpingsbolaget varav 6–8 stycken är knutna till Katrineholmskontoret. Ambitionen är att växa och bli fler, avslutar Magnus Lekander som är mycket nöjd med hur situationen utvecklat sig.

Published On: 2021-06-08

Dela gärna nyheten!