Stäng meny

Starkt och stabilt resultat för 2019

18 mars 2020

– Vi presenterar ett väldigt starkt resultat för KIAB 2019. Vi har bra tryck för industrilokaler i Katrineholm. Ordentliga resultat är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta renovera och bygga nytt i den takt som behövs framåt, säger Fredrik Olovsson, styrelseordförande i KIAB.

KIAB redovisar en vinst om 5,1 mkr efter skatt. Soliditeten ökar från 26,1% till 28,9%. Ett starkt ekonomiskt resultat och en något lägre investeringstakt än tidigare år gör att soliditeten kan stärkas. Den största investeringen under 2019 var färdigställandet av nya besöksrum och kontor för Socialförvaltningens räkning vid kvarteret Rådmannen. Den mest intressanta renoveringen under året är gamla Stinsbostaden vid Järnvägsstationen som genomgått fasadrenovering och byte av tak.

För framtiden gäller det att arbeta långsiktigt för en stärkt soliditet och för en fortsatt stabil ekonomi i företaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KIAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Kategorier: Nyhet