Stäng meny

Smedjan i Värmbol

15 april 2015

Det är med blandade känslor vi tyvärr måste meddela att Smedjan i Värmbol ej kommer kunna användas för arrangemang under en som vi inte riktigt vet överskådlig framtid. Bron har rasat och dragit med sig den enda möjliga förbindelsen som funnits till Smedjan.
Vi har varit hoppfulla och trott oss kunna hitta en egen lösning innan brofrågan varit löst då detta är en kommunal angelägenhet Nu är dock bedömningen att det inte är möjligt att bygga en förbindelse till Smedjan skilt från bron.

Vi kan bara på nytt beklaga det inträffade och de konsekvenser som det för med sig för alla de arrangemang som vi nu måste avboka.

Kategorier: Nyhet