Stäng meny

Offentlig upphandling

KIAB är ett kommunalt bolag (helägt av Katrineholms kommun) där alla inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal.

Annonser och förfrågningsunderlag

Du som leverantör eller entreprenör kan ta del av våra annonser genom att gå in på www.kiab.se. Läs mer om aktuella upphandlingar och hur du lämnar anbud. Samtliga förfrågningsunderlag kan beställas av upphandlingskontoret på Katrineholms kommun.

För mer information, kontakta

Magnus Österberg, fastighetschef KIAB
0150-570 72
magnus.osterberg@kiab.se

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling (LOU och LUF) är de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal gällande varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader regleras den i lag.

Syftet med offentlig upphandling

Lagarna syftar till att i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Vidare ska den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Konkurrensverket

Se Konkurrensverkets sida