Stäng meny

KIAB som arbetsgivare

Vill du jobba hos oss? Vi behöver kontinuerligt nya engagerade medarbetare som är beredda att ge en hög servicenivå och hålla hög kvalitet i jobbet. Alla medarbetare är delaktiga i att våra hyresgäster och kunder trivs och känner sig trygga med sina lokaler.

Alla medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att delta på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Hos KIAB får alla ett tydligt ansvarsområde och möjlighet till kompetensutveckling inom det egna området. Vi tror också att flexibel arbetstid är ett bra sätt att få nöjda medarbetare.

För att uppnå god arbetsmiljö och hälsa genomförs regelbundna medarbetarenkäter. Målet med enkäten är att följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Som medarbetare får alla tillgång till företagshälsovård där det arbetas fram en hälsoprofil till grund för att utforma arbetsplatsen ergonomiskt. Vi har också bestämt att arbetstiden är rökfri och att all personal erbjuds subventionerad friskvård.

Kontakta oss gärna när du är intresserad av att jobba hos oss och vill veta mer om hur det är att vara anställd hos KIAB.