Stäng meny

Över 60 år i branschen

KIAB bildades 1959 med det ursprungliga namnet Nävertorps Fastighets AB. Företaget deltog aktivt i byggandet av flera industrilokaler i Katrineholm. Bland dessa kan nämnas industrilokaler för LM Ericsson, AB Lindström & Son, Gullfiber, Ljungströms konfektion och Scania-Bussar.

Dessutom förvärvades bland annat lokaler som Arlas mejeri, industriområdet i Värmbol efter BPAs nedläggning och lokaler i kv Karossen efter flytten av karosstillverkningen till Scanias industrilokaler.

1983 bytte företaget namn till Katrineholms Industrihus AB, KIAB. Sedan 2007 har de kommunägda bolagen KIAB och KFAB gemensam administration och företagsledning.

 

Köpmangatan 1-3 Centralt placerad kontorsfastighet 2s

Köpmangatan 1-3. Centralt placerad kontorsfastighet.

 

 

Upplandsgatan 2-4 Kontorsfastighet vid Ericssons fabrik 1s

Upplandsgatan 2-3. Kontorsfastighet vid Ericssons fabrik.

 

 

Värmbols industriområde. Naturnära med bland annat kreativ möteslokal från 1875 4s

Värmbols industriområde. Naturnära med bland annat kreativ möteslokal från 1875.