Stäng meny

Årsredovisningar

Årsredovisningen består förutom balans- och resultaträkning av en förvaltningsberättelse som i ord beskriver hur KIAB:s verksamhet har utvecklats under året. I revisionsberättelsen kan du läsa om revisorernas utlåtande hur företaget har skött ekonomin.

Läs vår senaste årsredovisning för 2019 (webbvisning)

Tidigare årsredovisningar hittar du här