Stäng meny

KIAB levererar ytterligare ett stabilt resultat för 2017

20 mars 2018

Under 2017 har KIAB utfört underhåll av fastigheterna motsvarande 13,6 Mkr. Av bolagets omsättning har 22 % använts till underhåll. Soliditeten ökar med 2,1 %, från 26,8 % till 28,9 %. Ett mål med en soliditet på 30 % är nära förestående. Trots ökade investeringar och ökat underhåll förbättras soliditeten som är en viktig faktor vid stigande räntekostnader. Resultatet uppgår till 3,1 Mkr efter att skatten är betald.

– KIAB har en viktig roll när det gäller att erbjuda funktionella och energieffektiva lokaler till näringslivet. Samtidigt vill vi också se till att fastigheterna är attraktiva både till det yttre och till det inre, säger Ingmar Eriksson VD i KIAB.

De senaste åren har bolaget jobbat mycket aktivt med att minska energiförbrukningen. Under 2017 har KIAB nått det nationella målet att minska energiförbrukningen med 20% jämfört med 2008 då mätningen började.

Åtgärder under 2017:

  • Fastigheten Karossen 5 har fått en helt ny fasad, tilläggsisolering och nya fönster. Nytt värmesystem, nya fjärrvärmeväxlare och luftvärmare
  • Fastigheten Solrosen 7 har fått nya fjärrvärmeväxlare
  • Inköp av en elbil (25%)

2017 2016 2015 2014
Soliditet 28,9 26,8 25,5 24,9
Resultat 3 091 4 399 2 047 1 231
Låneskuld 107 055 111 496 102 524 88 127
Skatt 925 1 128 1 497 301

För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Industrihus AB (KIAB):

Magnus Österberg, Fastighetschef KIAB
Telefon: 0150-572 07
E-post: magnus.osterberg@kiab.se

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KIAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, VD KIAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kiab.se

Kategorier: Nyhet