Stäng meny

El- och ventilationsföretag flyttar ihop

15 juni 2010

Nu flyttar de två företagen El & Ventilation och Ventilationstjänst ihop. I delar av de lokaler där det tidigare producerats värmepumpar i Elektro Standards och senare IVTs regi, kommer från och med halvårsskiftet att finnas ett installationsföretag med fullservice för såväl proffsföretaget som hemmabyggaren.

Lars Gunnar har varit i branschen sedan 1985 och Mats Källung sedan 1989. Tillsammans har de drivit El & Ventilation sedan 2005 då de tog över verksamheten från Bravida. Dick Andersson har drivit Ventilationstjänst i 25 år tillsammans med Ulf Forsberg. Så det är herrar med många års branschrutin som tagit beslutet att slå sina påsar ihop.
– Vi har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas och vi tänker lika, sammanfattar Lars Gunnar förutsättningarna för samgåendet.
Tillsammans ser de båda företagen att de har en stor potential inför framtiden i och med att de kompletterar varandra.
– Den största fördelen är givetvis vår breda kompetens, säger Lars Gunnar och nämner områden som lås, larm, säkerhet, el, byggplåt, ventilation, ventilationskontroller (OVK) och luftkvalitetsmärkning.

Marknad som återhämtar sig
Totalt finns tillgång till 65 anställda och utmaningen är givetvis att se till att sysselsättningen är tryggad. På elsidan håller marknaden på att återhämta sig efter nedgången under lågkonjunkturen. På ventilationssidan ser det ljusare ut.
– Vi har fulltecknat året ut och lite till, säger Dick Andersson. Ventilationstjänst är till exempel den ende lokale entreprenören som medverkar vid utbyggnaden av Kronfågels fabrik i Valla.
Den nya brandstationen i Nyköping är ett annat exempel och vid Slottsskogens äldreboende i Flen har företagen fått entreprenaden på både el och ventilation.
– Sammangåendet ger oss också större möjligheter att jobba mot Stockholmsområdet, sammanfattar både Lars Gunnar och Dick Andersson det nya läget och nämner här äldreboendet i Huddinge som exempel.

Behåller namnen
Företagen kommer trots samboförhållandet att behålla sina namn, El & Ventilation respektive Ventilationstjänst och verka som två bolag.
– I och med att vi behåller organisationsnumren blir det enklare för oss att fortsätta medverka vid större upphandlingar, förklarar Lars Gunnar.
Han har varit med om att starta upp företaget El & Ventilation alldeles nyligen och vet att det är svårt att börja om från början med ny identitet även om verksamheten sedan tidigare är etablerad.
Till hjälp vid sammanslagningen har de haft Ernst & Young. Affärsuppgörelsen bygger bland annat på att Lars Gunnar och Mats Källung köper Ulf Forsbergs andel i Ventilationstjänst. Forsberg kommer med ålderns rätt att dra sig tillbaka. Ventilationsdelen i El & Ventilation kommer att föras över till Ventilationstjänst. Företagen kommer att drivas tillsammans av Dick Andersson, Lars Gunnar och Mats Källung.
– Vi får inte glömma att lyfta fram KIAB som ställt upp till hundra procent när det gäller de nya lokalerna, säger Dick Andersson och Lars Gunnar samstämmigt.
De är mycket nöjda med de nya förutsättningarna de fått. Kontor, projektering, ekonomi, lager, tillverkning och andra avdelningar som behövs ligger utplacerade enligt ett logistiskt mönster, liksom en avdelning för försäljning mot privatmarknaden.
Den stora altanen ger fina möjligheter för personalsamvaron.
– Här kommer det nog att bli en och annan kvällsfika och kanske något annat också avslutar Lars Gunnar, med glimten i ögat.

Kategorier: Reportage